Millennial Marketingstatistieken 2024: nieuwste inzichten en trends! šŸ“ˆ

laten we een diepe duik nemen in millennial marketingstatistieken, inzichten en trends.

Millennials, vaak Gen Y-leden genoemd, bestaan ā€‹ā€‹uit individuen geboren tussen 1981 en 1995. Deze generatie, gekenmerkt door haar aanzienlijke omvang, is opgegroeid in een tijdperk van snelle en voortdurende verandering.

Inzicht in de gedragspatronen van millennials kan worden verkregen via millennial marketingstatistieken.

Ik was verrast door sommige van deze feiten, en ik wed dat jij dat ook zult zijn. Dus of je nu een bedrijfseigenaar bent of gewoon nieuwsgierig bent naar de nieuwste trends, laten we deze coole inzichten samen verkennen!

Categorie Belangrijkste statistieken en inzichten
Economische impact Millennials droegen vorig jaar in de VS $600 miljard bij, een mondiaal kooppotentieel van $1.4 biljoen; 50% van de mondiale beroepsbevolking; 15% werkte als tiener; 15% woont bij ouders.
Demografie 77.12 miljoen in de VS; 23.6% van de Amerikaanse bevolking; Mediane huwelijksleeftijd rond de 30; 83% geeft prioriteit aan welzijn.
Technologiegebruik 75% is internetgebruiker; 20% kijkt 150 keer per dag naar traditionele tv en telefoneert; 84% zit op sociale media; en 91% is technisch onderlegd.
Online winkelen en voorkeuren 73% winkelt online via smartphones; Een derde probeerde VR; Geef de voorkeur aan iPhones; 33% gebruikt advertentieblokkers; 75% houdt van berichten versturen; 25 uur per week online.
Betrokkenheid van sociale media 90% zit op Facebook, 54% zit dagelijks op Instagram, 70% zit op YouTube en Facebook, en 44% is op cadeaus.
Influencer-marketingreactie 247% wordt meer beĆÆnvloed door sociale media, 20% volgt agressieve merken niet meer, 44% vertrouwt experts op het gebied van sociale media en 40% staat dicht bij influencers.
Koopgedrag 40% controleert beoordelingen op sociale media; De helft vindt lokale bedrijven online; 87% doet ongeplande aankopen; 60% is loyaal en heeft goede ervaring; 57% vergelijkt prijzen.
Consumentenvoorkeuren 38% van de Amerikaanse huizenkopers geeft gemiddeld $281 uit aan boodschappen; 39% maakt gebruik van mobiele betalingen; 38% geeft de voorkeur aan milieuvriendelijk; 55% verkiest kwaliteit boven prijs.

Fascinerende millennial marketingstatistieken, inzichten en trends voor 2023: 

De economische impact van millennials in de Verenigde Staten bedroeg het afgelopen jaar maar liefst 600 miljard dollar.

Op wereldschaal beschikken millennials over een duizelingwekkend aankooppotentieel van $1.4 biljoen.

Deze generatie vormt maar liefst 50% van de totale beroepsbevolking wereldwijd. Opvallend is dat Ć©Ć©n op de vier millennials tijdens hun tienerjaren met werk bezig was.

Bovendien kiest 15% van de millennials er momenteel voor om bij hun ouders te wonen.

duizendjarig

Deze statistieken weerspiegelen de substantiƫle economische invloed van millennials, zowel nationaal als internationaal.

Hun aanzienlijke koopkracht onderstreept hun rol als cruciale doelgroep voor bedrijven die op zoek zijn naar groei en succes.

De substantiƫle vertegenwoordiging binnen de beroepsbevolking duidt op het belang van millennials als werknemers en potentiƫle consumenten.

Bovendien suggereren de gegevens dat werkethiek en vroege arbeidservaringen onder deze generatie heersen.

Bovendien kan het feit dat een aanzienlijk deel bij hun ouders blijft wonen, wijzen op verschillende factoren, zoals de economische omstandigheden, trends op het gebied van huisvesting of veranderende culturele normen.

Door deze statistieken te begrijpen, kunnen bedrijven hun marketingstrategieƫn afstemmen om effectief met millennials om te gaan en hun substantiƫle marktpotentieel aan te boren.

Demografische inzichten van millennials:

 • De Verenigde Staten herbergen een aanzienlijke duizendjarige bevolking van ongeveer 77.12 miljoen individuen.
 • Millennials maken ongeveer 23.6% uit van de gehele Amerikaanse bevolking, wat hun substantiĆ«le vertegenwoordiging in de samenleving onderstreept.
 • Volgens demografische gegevens uit het millennium ligt de gemiddelde huwelijksleeftijd onder millennials rond de 30 jaar. Dit duidt op een verschuiving in de huwelijkstrends vergeleken met voorgaande generaties.
 • Er is een opvallende trend zichtbaar in de prioriteiten van de millenniumgeneratie: 83% van deze generatie legt een sterke nadruk op welzijn en welzijn.

Implicaties en betekenis:

 • De aanzienlijke aanwezigheid van millennials in de VS onderstreept hun rol als cruciaal consumentensegment en beroepsbevolking. Bedrijven moeten hun producten en diensten afstemmen op hun voorkeuren en behoeften.
 • De vertraagde gemiddelde leeftijd voor het huwelijk weerspiegelt veranderende maatschappelijke normen en economische factoren die van invloed zijn op belangrijke beslissingen in het leven.
 • De nadruk op welzijn onderstreept het gezondheidsbewuste karakter van millennials. Bedrijven kunnen dit inzicht gebruiken om producten en diensten te ontwikkelen die tegemoetkomen aan hun verlangen naar holistisch welzijn.

Millennials en technologische inzichten:

 • Een aanzienlijke 75% van de millennials is verbonden met internet, wat hun hoge digitale connectiviteit en afhankelijkheid van online bronnen aantoont.
 • Binnen het millenniumcohort houdt ongeveer 20% van de jongere mensen zich bezig met traditionele tv-consumptie, wat een verschuiving in mediavoorkeuren benadrukt, beĆÆnvloed door technologische trends.
 • Op een gemiddelde dag controleert een millennial zijn smartphone maar liefst 150 keer, wat onderstreept dat hij voor verschillende activiteiten sterk afhankelijk is van mobiele apparaten.

Implicaties en betekenis:

 • De wijdverbreide internettoegang onder millennials weerspiegelt hun digitale vaardigheid, waardoor online platforms een essentieel kanaal zijn voor bedrijven om met deze generatie in contact te komen.
 • De daling van het traditionele tv-kijkerspubliek onder jongere millennials duidt op een voorkeur voor de consumptie van digitale inhoud. Merken moeten overwegen om digitale advertentiestrategieĆ«n te integreren om dit segment effectief te bereiken en te resoneren.
 • Het veelvuldige smartphone-checkgedrag onderstreept de rol van mobiele apparaten als integraal onderdeel van het leven van millennials. Dit biedt kansen voor bedrijven om mobielvriendelijke inhoud en apps te ontwikkelen om op persoonlijk niveau in contact te komen met deze doelgroep.

Millennials en technologie-adoptie:

Technologie-adoptie door millennials

Bron: gedijenmyway.com

 • Een aanzienlijke 79% van de millennials heeft smartphones opgenomen in hun bedtijdroutines, wat de nauwe relatie tussen deze generatie en hun apparaten benadrukt.
 • Onder internetgebruikers in Generatie Z en Generatie Y (millennials) is maar liefst 84% actief betrokken op sociale mediaplatforms zoals Facebook en Twitter, wat hun sterke online aanwezigheid laat zien.
 • Ongeveer 59% van de millennials vertrouwt op internet als hun belangrijkste toegangsweg tot nieuwe informatie, wat de verschuiving naar digitale platforms voor kennisverwerving illustreert.
 • Een overweldigende 91% van de jongere generatie Y-gebruikers beschouwt zichzelf als technisch onderlegde digital natives, waarbij ze de nadruk leggen op hun comfort en bekendheid met technologie.

Implicaties en inzichten:

 • De prevalentie van slapen met smartphones onderstreept de integrale rol die technologie speelt in het dagelijks leven van millennials, waardoor merken gedwongen worden mobiele ervaringen en betrokkenheidsstrategieĆ«n te optimaliseren.
 • De hoge participatie van millennials op sociale mediaplatforms benadrukt het belang van het inzetten van deze kanalen voor effectieve marketing en merkcommunicatie.
 • De centrale rol van internet in de informatieconsumptie benadrukt de noodzaak voor bedrijven om een ā€‹ā€‹sterke online aanwezigheid op te bouwen om tegemoet te komen aan de voorkeur van millennials voor digitale inhoud.
 • De ervaren technische kennis van jongere Generatie Y-gebruikers duidt op een ontvankelijkheid voor innovatieve technische oplossingen, waardoor er kansen worden gecreĆ«erd voor bedrijven om geavanceerde producten en diensten te introduceren en te promoten.

Millennials en technologiebetrokkenheid:

Technologiebetrokkenheid van millennials

Bron: 99firms. com

 • Een aanzienlijke 73% van de Generatie Y-klanten gebruikt hun smartphones voor online winkelen, wat de groeiende invloed van mobiele handel op het consumentengedrag van millennials weerspiegelt.
 • Ongeveer een derde van de millennials heeft Virtual Reality (VR)-ervaringen omarmd, wat hun openheid voor innovatieve en meeslepende technologieĆ«n laat zien.
 • Uit millennial-statistieken blijkt dat de Apple iPhone binnen deze doelgroep opvalt als het favoriete apparaatmodel, wat de sterke aantrekkingskracht en invloed van Apple aangeeft.
 • Apple komt naar voren als het dominante technologiemerk onder millennials, wat de resonantie en populariteit van het merk binnen deze technisch onderlegde generatie onderstreept.
 • Een bemoedigende 73% van de millennials erkent dit de positieve impact van technologie op hun evenwicht tussen werk en privĆ©leven, waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol ervan bij het verbeteren van hun algehele levenskwaliteit.

Implicaties en inzichten:

 • Het veelvuldig gebruik van smartphones voor online winkelen onderstreept de noodzaak voor bedrijven om hun mobiele e-commerceplatforms te optimaliseren om tegemoet te komen aan de winkelvoorkeuren van millennials.
 • De acceptatie van Virtual Reality duidt op de bereidheid van millennials om nieuwe technologische ervaringen te verkennen, wat mogelijkheden suggereert voor bedrijven om VR in hun marketingstrategieĆ«n op te nemen.
 • De sterke positie van Apple op het gebied van apparaatvoorkeur en merkloyaliteit geeft aan hoe belangrijk het is om producten en diensten af ā€‹ā€‹te stemmen op de technische voorkeuren van millennials om de merkbetrokkenheid te bevorderen.
 • De bekendheid van Apple als het favoriete technologiemerk onderstreept het belang van het opbouwen van een sterke merkidentiteit en het cultiveren van merkvertrouwen om weerklank te vinden bij millennial-consumenten.
 • De positieve correlatie tussen technologie en de balans tussen werk en privĆ©leven duidt op de openheid van millennials voor technologische oplossingen die hun welzijn vergroten, waardoor bedrijven de kans krijgen om tools te ontwikkelen die op dit aspect inspelen.

Online gedrag van millennials:

 • Ongeveer een derde (33%) van de millennials maakt gebruik van advertentieblokkeringssoftware om zichzelf te beschermen tegen online merkadvertenties, wat een zekere mate van weerstand tegen traditionele advertentiemethoden weerspiegelt.
 • Een significante drie op de vier millennials kiezen voor messaging als hun favoriete vorm van sociale communicatie, wat aansluit bij de communicatievoorkeuren van Generatie X.
 • Millennial-statistieken geven aan dat deze demografische groep gemiddeld 25 uur besteedt aan online activiteiten voor persoonlijke doeleinden, wat hun substantiĆ«le digitale betrokkenheid aantoont.

Implicaties en inzichten:

 • De acceptatie van software voor het blokkeren van advertenties door een aanzienlijk deel van de millennials onderstreept de uitdaging om deze generatie te bereiken via traditionele online advertenties, waardoor merken ertoe worden aangezet alternatieve, minder opdringerige marketingstrategieĆ«n te verkennen.
 • De voorkeur voor messaging onderstreept het belang van het inzetten van messaging-apps en -platforms als effectieve communicatiekanalen voor merken die verbinding willen maken met millennials op hun favoriete platforms.
 • De aanzienlijke hoeveelheid tijd die online wordt doorgebracht onderstreept de digitale aard van het leven van millennials en benadrukt de noodzaak voor bedrijven om een ā€‹ā€‹sterke online aanwezigheid op te bouwen om hun aandacht te trekken en vast te houden.

Betrokkenheid op sociale media van millennials:

Socialemediabetrokkenheid van millennials

Bron: gedijenmyway.com

 • Een aanzienlijke 90% van de Generatie Y-individuen zijn geregistreerde gebruikers van Facebook, wat de wijdverbreide populariteit van het platform onder deze doelgroep aangeeft.
 • Opvallend is dat 90.4% van de millennials actief betrokken is op sociale mediaplatforms, wat hun aanzienlijke aanwezigheid en interactie binnen deze online gemeenschappen benadrukt.
 • Ongeveer 54% van de oudere millennials in de VS maakt dagelijks gebruik van Instagram om hun sociale connecties te koesteren en te onderhouden, wat de rol van het platform daarin aantoont. het onderhouden van sociale relaties.
 • YouTube en Facebook onderscheiden zich als de belangrijkste engagementhubs voor 70% van de deelnemers aan de enquĆŖte, wat de centrale rol van deze platforms in de online interacties van millennials onderstreept.
 • Als blijk van hun neiging om hun online aanwezigheid te benutten, geeft 44% van de Amerikaanse millennials aan bereid te zijn om producten op sociale mediaplatforms te promoten in ruil voor geschenken.

Implicaties en inzichten:

 • Het wijdverbreide gebruik van Facebook duidt op de voortdurende relevantie ervan als basisbestanddeel van sociale media, waardoor merken worden aangemoedigd om het platform op te nemen in hun marketingstrategieĆ«n om millennials te bereiken.
 • Het hoge niveau van actieve betrokkenheid op sociale media suggereert dat merken die zich op millennials richten, een sterke en consistente aanwezigheid op sociale media moeten hebben om effectief verbinding te kunnen maken en met dit publiek te kunnen communiceren.
 • Het dagelijkse gebruik van Instagram onder oudere millennials wijst op de potentie van het platform als hulpmiddel voor merken om verbinding te maken met deze leeftijdsgroep en tegemoet te komen aan hun behoeften op het gebied van sociale interactie.
 • De prominente rol van YouTube en Facebook als engagementplatforms suggereert dat video en veelzijdige inhoud cruciaal blijven voor het boeien van de aandacht van millennials.
 • De bereidheid om producten aan te bevelen als cadeau onthult de interesse van millennials in participatieve online ervaringen, waardoor merken kansen krijgen voor creatieve influencer-partnerschappen en door gebruikers gegenereerde contentcampagnes.

Snelle links:

Reactie van millennials op influencermarketing:

 • Vergeleken met een gemiddelde babyboomer vertoont een millennial een opmerkelijke 247% grotere kans om beĆÆnvloed te worden door inhoud op sociale mediaplatforms. Dit onderstreept de aanzienlijke impact die digitale kanalen hebben op het vormgeven van de consumentenkeuzes van millennials.
 • Een opmerkelijke Ć©Ć©n op de vijf millennials zal een merk onmiddellijk niet meer volgen als de marketingaanpak ervan agressief of hinderlijk overkomt. Dit benadrukt het belang van authenticiteit en respectvolle betrokkenheid bij het behouden van een millennial-publiek.
 • Een aanzienlijke 44% van de millennials vertrouwt op experts op het gebied van sociale media, zelfs als ze vreemden zijn, wat de cruciale rol van influencer marketing aangeeft. Dit inzicht onderstreept de effectiviteit van het inzetten van betrouwbare beĆÆnvloeders om millennial-aankoopbeslissingen te beĆÆnvloeden.
 • In tegenstelling tot oudere generaties geeft een indrukwekkende 40% van de Gen Z- en Gen Y-abonnees aan dat een influencer een nauwere band met hen heeft dan een persoonlijke vriend. Deze dynamiek duidt op de sterke emotionele band die influencers kunnen opbouwen met een jonger publiek.

Implicaties en inzichten:

 • De verhoogde gevoeligheid voor invloed van sociale media onder millennials duidt op de kracht van gerichte samenwerkingen met influencers bij het stimuleren van merkbekendheid en verkoop binnen deze doelgroep.
 • Het snelle ontvolggedrag onderstreept het belang van respectvolle en niet-opdringerige marketingtactieken, en benadrukt de noodzaak voor merken om een ā€‹ā€‹klantgerichte benadering te hanteren in hun influencer-partnerschappen.
 • Het vertrouwen dat wordt gesteld in onbekende experts op het gebied van sociale media wijst op de geloofwaardigheid en invloed die influencers hebben op millennials, wat merken ertoe aanzet strategisch influencers te kiezen die aansluiten bij hun waarden en resoneren met hun doelgroep.

De verbondenheid met influencers benadrukt de evoluerende aard van digitale relaties, waardoor merken worden geĆÆnspireerd om influencer-inhoud samen te stellen die authentiek en herkenbaar aanvoelt en een gemeenschapsgevoel onder millennial-consumenten bevordert.

Inzichten in het koopgedrag van millennials:

Het koopgedrag van millennials

Bron: 99firms. com

 • Een aanzienlijke 40% van de millennials vertoont de neiging om merkrecensies op sociale media nauwkeurig te onderzoeken voordat ze een aankoop afronden. Dit geeft aan hoe belangrijk peerfeedback en digitale reputatie zijn bij het vormgeven van hun aankoopbeslissingen.
 • De helft van de millennial-consumenten gebruikt internet om lokale bedrijven te zoeken, wat het belang van online aanwezigheid voor fysieke vestigingen onderstreept bij het trekken van millennial-aandacht.
 • Een indrukwekkende 87% van Generatie Y vertoont de neiging om ongeplande aankopen te doen, wat hun impulsieve winkelgedrag weerspiegelt, beĆÆnvloed door digitale marketingstrategieĆ«n en gepersonaliseerde aanbiedingen.
 • Opvallend is dat 60% van de millennials een potentieel heeft om merkloyaliteit te ontwikkelen wanneer ze een bevredigende klantervaring tegenkomen. Dit benadrukt de cruciale rol van klanttevredenheid bij het bevorderen van langdurige relaties met deze generatie.
 • Een aanzienlijke 57% van de kopers geeft blijk van de neiging om merkprijzen in verschillende winkels te vergelijken voordat ze tot een aankoop overgaan. Dit weerspiegelt de gewetensvolle benadering van uitgaven van millennials en hun vindingrijke navigatie op de digitale markt.

Implicaties en betekenis:

 • De neiging om merkrecensies te onderzoeken duidt op de cruciale rol van authentieke, door gebruikers gegenereerde inhoud en positieve online interacties bij het winnen van het vertrouwen van millennials en het sturen van hun aankoopkeuzes.
 • De nadruk op online zoeken naar lokale bedrijven geeft aan dat bedrijven een robuuste digitale aanwezigheid moeten opbouwen, waardoor essentiĆ«le informatie gemakkelijk toegankelijk wordt voor millennialconsumenten die op zoek zijn naar lokale oplossingen.
 • Het hoge percentage ongeplande aankopen suggereert de potentiĆ«le effectiviteit van gerichte en overtuigende online promoties bij het beĆÆnvloeden van millennials om spontane aankoopbeslissingen te nemen.
 • Het verband tussen merkloyaliteit en bevredigende ervaringen benadrukt het belang van merken die prioriteit geven aan uitzonderlijke klantenservice en betrokkenheid om de blijvende toewijding van millennials te winnen.
 • Het prijsvergelijkingsgedrag onderstreept de waarde die millennials hechten aan het verkrijgen van de beste waar voor hun geld, wat merken ertoe aanzet concurrerende prijsstrategieĆ«n te handhaven om weerklank te vinden bij deze prijsbewuste generatie.

Inzichten in consumentenvoorkeuren van millennials:

Consumentenvoorkeuren van millennials

Bron: gedijenmyway.com

 • Een indrukwekkende 38% van de huizenkopers in de VS behoort tot de millenniumgeneratie, wat hun aanzienlijke aanwezigheid en invloed op de vastgoedmarkt illustreert. Dit toont hun groeiende economische macht en streven naar eigenwoningbezit aan.
 • Volgens de millennial-uitgavenstatistieken bedragen de gemiddelde maandelijkse uitgaven aan boodschappen $281. Dit benadrukt de manier waarop millennials hun budgetten besteden aan levensonderhoud en hun potentiĆ«le impact op de voedingsindustrie.
 • Opvallend is dat 39% van de Generatie Y-klanten kiest voor mobiele betalingen bij het doen van online aankopen, wat hun technisch onderlegde karakter en neiging tot naadloze en gemakkelijke transactiemethoden weerspiegelt.
 • Opvallend is dat 38% van de millennials een voorkeur heeft voor milieuvriendelijke producten, wat wijst op hun toegenomen bewustzijn van duurzaamheid en hun potentieel om de vraag naar milieubewuste producten te stimuleren.
 • Een indrukwekkende 55% van de generatie Y-kopers geeft prioriteit aan kwaliteit boven betaalbaarheid, wat hun kritische karakter en de nadruk op het verkrijgen van producten onderstreept die aansluiten bij hun normen van uitmuntendheid.

Implicaties en betekenis:

 • De aanzienlijke aanwezigheid van millennials in de demografische groep huizenkopers onderstreept de noodzaak voor vastgoedprofessionals om hun aanbod af te stemmen op de voorkeuren en ambities van deze generatie, wat mogelijk de trends op de huizenmarkt kan beĆÆnvloeden.
 • Het gemiddelde maandelijkse uitgavencijfer voor boodschappen geeft het vermogen van millennials aan om de voedingsindustrie vorm te geven, wat merken ertoe aanzet om hun voorkeuren en waarden in overweging te nemen bij het ontwerpen van producten en marketingstrategieĆ«n.
 • De wijdverbreidheid van het gebruik van mobiele betalingen wijst op het belang van het bieden van gebruiksvriendelijke en veilige mobiele transactieopties om tegemoet te komen aan de voorkeuren van millennials voor naadloze online winkelervaringen.
 • De voorkeur voor milieuvriendelijke producten weerspiegelt de toewijding van millennials aan duurzaamheid, wat merken ertoe aanzet milieuvriendelijke opties te ontwikkelen en te promoten die resoneren met hun waarden en de verkoop stimuleren.
 • De prioriteit die kwaliteit boven betaalbaarheid geeft, benadrukt het kritische karakter van millennials en het belang van het aanbieden van producten die voldoen aan hun normen van uitmuntendheid en die blijvende waarde bieden.

Veelgestelde vragen

šŸ¤” Wat is de koopkracht van millennials in 2024?

Millennials hebben een aanzienlijke koopkracht, die wereldwijd naar schatting ongeveer 1.4 biljoen dollar bedraagt.

šŸ“± Hoe vaak gebruiken millennials hun smartphones om te winkelen?

Een grote meerderheid van de millennials, ongeveer 73%, gebruikt hun smartphones om online te winkelen.

šŸŒ Welk percentage millennials is actief op sociale media?

Ongeveer 84% van de millennials is actief op verschillende sociale mediaplatforms.

šŸ’¼ Welke rol spelen millennials op de mondiale beroepsbevolking?

Millennials vormen ongeveer 50% van de mondiale beroepsbevolking en spelen een cruciale rol in de economie.

šŸ“‰ Zijn millennials geneigd tot traditionele tv of online content?

Slechts 20% van de millennials houdt zich bezig met traditionele tv en toont een sterke voorkeur voor online en digitale inhoud.

šŸ¤ Hoe loyaal zijn millennials aan merken?

Ongeveer 60% van de millennials ontwikkelt merkloyaliteit op basis van goede klantervaringen.

U kunt ook lezen:

Conclusie: Millennial Marketingstatistieken

OkƩ, ik heb een geweldige tijd gehad met het verkennen van al deze Millennial Marketingstatistieken. Het was een eye-opener om te zien wat er echt klikte bij het publiek uit de jaren twintig en dertig.

Vergeet niet dat deze statistieken niet alleen maar cijfers zijn: ze zijn als een kaart die me laat zien hoe ik beter in contact kan komen met millennials.

Of ik nu producten verkoop, advertenties maak of gewoon op de hoogte wil blijven, deze inzichten zijn super nuttig.

Bedankt dat je met mij meeging op deze reis. Ik hoop dat je het net zo interessant vond als ik en dat het je helpt bij je eigen ondernemingen. Houd deze statistieken in gedachten en je bent op de goede weg!

Andy Thompson
Deze auteur is geverifieerd op BloggersIdeas.com

Andy Thompson is al heel lang freelanceschrijver. Ze is senior analist op het gebied van SEO en contentmarketing bij Digiexe, een digitaal marketingbureau gespecialiseerd in content- en datagedreven SEO. Ze heeft ook meer dan zeven jaar ervaring in digitale marketing en affiliate marketing. Ze deelt graag haar kennis in een breed scala van domeinen, variƫrend van e-commerce, startups, social media marketing, online geld verdienen, affiliate marketing tot human capital management en nog veel meer. Ze heeft geschreven voor verschillende gezaghebbende blogs over SEO, Make Money Online en digitale marketing ImageStation.

Openbaarmaking van aangeslotenen: In volledige transparantie - sommige van de links op onze website zijn gelieerde links, als u ze gebruikt om een ā€‹ā€‹aankoop te doen, verdienen we een commissie zonder extra kosten voor u (geen enkele!).

Laat een bericht achter