Nirav Upadhyay

Nirav Upadhyay là Giám đốc Tiếp thị, là một người theo sát các xu hướng công nghệ đang định hình lại động lực kinh doanh. Là một sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật, anh ấy luôn bị ép buộc vào công nghệ và cố gắng khám phá các xu hướng mới trong thế giới công nghệ. Trước đó, anh ấy đã làm việc với tư cách là một chuyên gia công nghệ trong một công ty phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động được thành lập tốt, nơi đã mang lại cho anh ấy trải nghiệm này.