Máy tính ROI – Cách kiểm tra ROI trên...

Máy tính lợi tức đầu tư
Tổng thu nhập từ đầu tư
Lợi tức đầu tư (ROI)
Đơn giản hàng năm (ROI)
Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR)

 

Máy tính ROI là một loại máy tính đầu tư cho phép bạn ước tính lãi hoặc lỗ khoản đầu tư của mình. Máy tính ROI của chúng tôi cũng có thể được sử dụng để so sánh hiệu quả của một số khoản đầu tư khác nhau. Do đó, công thức ROI sẽ hữu ích khi đưa ra quyết định tài chính. Sẽ dễ dàng hơn để dự đoán kết quả của một khoản đầu tư nếu bạn biết cách tính toán ROI.

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì?

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn nên biết rằng ROI là viết tắt của Lợi tức đầu tư. Lợi tức đầu tư (ROI) được định nghĩa là tỷ số giữa thu nhập ròng của khoản đầu tư trên chi phí ròng của nó.

Nói cách khác, lợi tức đầu tư (ROI) so sánh doanh thu thuần của khoản đầu tư với chi phí ròng của khoản đầu tư. Theo truyền thống, ROI được biểu thị bằng điểm phần trăm. Kết quả là, khi một phép tính cho ROI là 0.1, các nhà phân tích tài chính báo cáo rằng ROI = 10%.

ROI là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để phân tích các tác động kinh tế của một khoản đầu tư, cùng với các số liệu đơn giản khác về khả năng sinh lời (NPV, IRR, thời gian hoàn vốn). Ưu điểm chính của nó chắc chắn là sự đơn giản của nó:

ROI có thể được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời đầu tư vì nó dựa trên dữ liệu sẵn có và giá trị của nó rất dễ nắm bắt và diễn giải. Hơn nữa, vì ROI được biểu thị bằng phần trăm, nên việc so sánh kết quả của các khoản đầu tư khác nhau rất đơn giản. Do đó, do ROI, bạn có thể chọn tùy chọn có lợi nhất.

Trước khi chúng ta tìm hiểu sâu hơn về ROI, điều quan trọng cần lưu ý là thuật ngữ “lợi tức đầu tư” có thể đề cập đến nhiều số liệu tài chính khác nhau.

Ví dụ: khi đề cập đến Lợi tức trên vốn đầu tư (ROIC), Tỷ suất sinh lợi trung bình, Lợi tức trên vốn chủ sở hữu hoặc Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, bạn có thể sử dụng thuật ngữ ROI. Nổi tiếng nhất và có lẽ được sử dụng rộng rãi nhất là một số liệu được gọi là lợi tức đầu tư đơn giản, hoặc chỉ đơn giản là lợi tức đầu tư (ROI).

Nhân tiện, cần lưu ý rằng, do ngôn ngữ không rõ ràng, nên biết chính xác cách tính ROI trước khi sử dụng nó trong các đánh giá trong thế giới thực. Chúng tôi cũng tin rằng chỉ có thêm lý do để đọc bài đăng của chúng tôi từ đầu đến cuối. Khó khăn trong ứng dụng

Đúng là ROI có thể được sử dụng để đánh giá lợi nhuận trên thực tế của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên, vì tính ứng dụng rộng rãi nên có thể khó áp dụng một cách chính xác. Mặc dù việc tính toán ROI là đơn giản, nhưng vấn đề thực sự là do mọi người thiếu hiểu biết về cách xác định "chi phí" và / hoặc "lợi nhuận", cũng như sự biến đổi liên quan.

Ví dụ: nhà đầu tư A có thể tính toán ROI cho một khoản đầu tư bất động sản có thể sử dụng chi phí vốn, thuế và bảo hiểm, nhưng nhà đầu tư B có thể chỉ sử dụng giá mua lại. Nhà đầu tư A có thể tính toán ROI kết hợp thuế thu nhập vốn cho một cổ phiếu khả thi, trong khi nhà đầu tư B có thể không.

Ngoài ra, khác với dòng tiền đầu tiên và dòng tiền cuối cùng, việc tính toán ROI có bao gồm tất cả các dòng tiền khác ở giữa không? ROI được các nhà đầu tư khác nhau tính theo nhiều cách.

Sự khác biệt quan trọng nhất với ROI là nó không có giới hạn về thời gian. Hãy xem xét một nhà đầu tư phải lựa chọn giữa một viên kim cương với 1,000% lợi tức đầu tư và một mảnh đất với 50% lợi tức đầu tư.

Viên kim cương dường như không có trí tuệ ngay lập tức, nhưng điều này có đúng không nếu ROI của viên đá quý được đánh giá trong hơn 50 năm so với ROI của đất được tính trong vài tháng? Đây là lý do tại sao, trong khi ROI là một điểm khởi đầu tốt để phân tích các khoản đầu tư, thì cần phải nâng cao nó bằng các thước đo khác, chính xác hơn.

Công thức tính lợi tức đầu tư

Nếu không biết cách tính toán ROI, nhà đầu tư không thể xác định được hiệu quả đầu tư của mình. Do đó, công thức ROI rất quan trọng trong các quyết định đầu tư.

Công thức lợi tức đầu tư dựa trên hai phần dữ liệu: lợi tức đầu tư và chi phí đầu tư. Sau đây là công thức xác định ROI:

ROI = (G - C) / C

Địa điểm:

G - thu được từ đầu tư

C - chi phí đầu tư

Lợi tức đầu tư hàng năm

Máy tính ROI bao gồm đầu vào Thời gian đầu tư để khắc phục lỗ hổng này bằng cách sử dụng ROI hàng năm, là tỷ lệ thường thích hợp hơn để so sánh. Khi so sánh kết quả của hai phép tính trên máy tính, con số ROI hàng năm thường phù hợp hơn con số ROI; ví dụ về kim cương so với đất ở trên là một ví dụ tuyệt vời về lý do tại sao.

Trên thực tế, rủi ro đầu tư và các yếu tố khác không được phản ánh trong tỷ lệ ROI, vì vậy trong khi ROI hàng năm cao hơn là mong muốn, không có gì lạ khi các khoản đầu tư có ROI thấp hơn được lựa chọn do rủi ro thấp hơn hoặc các yếu tố tích cực khác. Nhiều trường hợp, chẳng hạn như khi quảng cáo một sản phẩm, ROI không thể được định lượng trực tiếp. Trong những trường hợp như vậy, ROI thường được tính bằng cách sử dụng lợi ích bán hàng cận biên hoặc sự công nhận thương hiệu.

Lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE) so với lợi tức đầu tư (ROI)

Bởi vì lợi tức đầu tư (ROI) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đôi khi bị hiểu sai, nên điều quan trọng là phải xem xét những điểm giống và khác nhau giữa hai loại này.

Đầu tiên, cả ROI và ROE đều là những cách tiếp cận cơ bản để xác định lợi nhuận tuyệt đối của một khoản đầu tư. Lợi tức đầu tư (ROI) và lợi tức đầu tư (ROE) là các phương pháp tiếp cận đơn kỳ không có cùng giá trị trong toàn bộ thời hạn đầu tư.

Hơn nữa, cả hai chỉ số này đều không bao gồm yếu tố rủi ro. Hơn nữa, cả ROI và ROE đều không tính đến TVM (bạn có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng công cụ tính giá trị thời gian của tiền của chúng tôi).

Sự khác biệt cơ bản giữa ROI và ROE là công thức trước đây xem xét tổng chi đầu tư (bao gồm cả vốn tự có và nợ), trong khi công thức sau chỉ xem xét vốn tự có.