Top 15 nieuwste AI-technologieën 2024: ons leven ten goede transformeren!

In dit artikel bespreken we de top 15 nieuwste AI-technologieën en hoe deze ons dagelijks leven beïnvloeden.

Kunstmatige intelligentie (AI) is een onderdeel van de informatica dat zich bezighoudt met het creëren van intelligente machines die in staat zijn om taken uit te voeren die normaal door mensen worden uitgevoerd, zoals visuele perceptie, besluitvorming, spraakherkenning en taalvertaling.

Volgens Gray Scott, een AI-expert, "is er geen enkele reden en geen enkele manier waarop een menselijke geest tegen 2035 een kunstmatige-intelligentiemachine kan bijhouden." 

De AI-markt zal naar verwachting toenemen $ 76.44 miljard van 2020 tot 2025, met een CAGR van 21%.AI heeft al een aanzienlijke impact op ons dagelijks leven en zal onze wereld de komende jaren transformeren. 

Zo worden AI-gestuurde robots in ziekenhuizen gebruikt om te helpen bij taken als het desinfecteren van kamers en het bezorgen van medische benodigdheden, en AI-gestuurde chatbots worden al door veel bedrijven gebruikt om klantenondersteuning te bieden.

Maar maak je geen zorgen, AI-robots kunnen nog steeds niet je was doen of je bed opmaken - nog niet! AI-technologie staat nog in de kinderschoenen en heeft nog een lange weg te gaan voordat het de capaciteiten van mensen kan evenaren.

Hoewel AI bepaalde taken kan automatiseren en hulp kan bieden, moet het nog steeds door mensen worden gecontroleerd en gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het op verantwoorde en ethische wijze wordt gebruikt.

Nieuwste AI-technologieën

Top 15 nieuwste AI-technologieën 2024

Nieuwste AI-technologieën

Hier is de lijst met de top 15 nieuwste AI-technologieën die ons leven ten goede veranderen:

1. Generatieve voorgetrainde Transformer 3 (GPT-3)

GPT-3 is een geavanceerde taalverwerkingsmodel ontwikkeld door OpenAI die mensachtige tekst genereert. Het kan een reeks taken uitvoeren, zoals het schrijven van essays, het opstellen van e-mails en zelfs coderen.

GPT-3 wordt geprezen om zijn mogelijkheden voor het genereren van natuurlijke taal en wordt door bedrijven gebruikt om het maken van inhoud en klantenondersteuning te automatiseren.

GPT-3 wordt beschouwd als een van de krachtigste AI-tools ooit gemaakt, met zijn potentiële toepassingen variërend van natuurlijke taalverwerking en automatische vertaling tot geautomatiseerde contentcreatie.

Het is aangekondigd als een doorbraak in kunstmatige intelligentie en heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we omgaan met computers.

GPT-3

GPT-3 werd bijvoorbeeld gebruikt om een ​​virtuele assistent te creëren die vragen van klanten in natuurlijke taal kan beantwoorden, waardoor er minder tijd en middelen nodig zijn voor klantenondersteuning.

2. Computervisie

Computervisie is een deelgebied van AI waarmee machines visuele gegevens van de wereld kunnen interpreteren en begrijpen. Computervisie kan gezichten herkennen, objecten identificeren en emoties analyseren.

Computervisie wordt al gebruikt in sectoren als de gezondheidszorg, de detailhandel en de beveiliging. MarketsandMarkets verwacht dat de wereldwijde computer vision-markt naar verwachting zal groeien USD 10.9 miljard in 2020 naar USD 25.2 miljard tegen 2025, om a CAGR van 18.0%.

Deze groei kan worden toegeschreven aan de toenemende vraag naar computervisie in autonome voertuigen, de stijgende behoefte aan geautomatiseerde productieprocessen en de groeiende vraag naar computervisie in medische diagnostiek.

In de detailhandel wordt computervisie bijvoorbeeld gebruikt om winkeldieven op te sporen, de inventaris bij te houden en het gedrag van klanten te analyseren.

3. Autonome voertuigen

Autonome voertuigen zijn auto's die zichzelf kunnen besturen zonder menselijke tussenkomst. Ze gebruiken sensoren, GPS en AI om over wegen te navigeren en beslissingen te nemen.

Autonome voertuigen zullen een revolutie teweegbrengen in de transportsector door het aantal ongevallen te verminderen, de verkeersstroom te verbeteren en de toegankelijkheid voor mensen die niet kunnen rijden te vergroten.

Volgens Allied Market Research zal de wereldwijde markt voor autonome voertuigen naar verwachting groeien USD 54.23 miljard in 2019 naar USD 556.67 miljard tegen 2026, om a CAGR van 39.47%.

Autonome voertuigtechnologie wordt ontwikkeld door grote autofabrikanten, technologiebedrijven en start-ups. Bedrijven als Tesla, Toyota en Apple investeren allemaal fors in onderzoek en ontwikkeling van autonome voertuigen.

Autonome voertuigen

Bovendien ondernemen veel landen over de hele wereld stappen om wettelijke en regelgevende kaders te creëren voor de acceptatie van autonome voertuigen.

Singapore heeft bijvoorbeeld het Singapore Autonomous Vehicle Initiative opgericht om toezicht te houden op de ontwikkeling van autonome voertuigtechnologie en om de veiligheid van het publiek te waarborgen.

4. Robotics

Robotica is het gebied van AI dat zich bezighoudt met het maken van robots die taken uitvoeren waarvoor normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is. Deze taken omvatten lopende bandwerk, operaties en zelfs brandbestrijding.

Robotica wordt al gebruikt in sectoren als productie, gezondheidszorg en landbouw. ResearchAndMarkets verwacht dat de wereldwijde roboticamarkt naar verwachting zal groeien USD 62.75 miljard in 2020 naar USD 103.94 miljard tegen 2026, om a CAGR van 8.8%.

Deze groei wordt gedreven door de toenemende acceptatie van robots in industriële en niet-industriële toepassingen. De groeiende behoefte aan automatisering en de stijgende arbeidskosten zijn andere factoren die de groei van de roboticamarkt stimuleren.

kunstmatige intelligentie

Zo worden in de landbouwsector robots ingezet voor taken als planten, wieden, oogsten en snoeien, die arbeidsintensief zijn en precisie vereisen.

5. Natuurlijke taalverwerking

Natural Language Processing (NLP) is een deelgebied van AI waarmee machines menselijke taal kunnen begrijpen en interpreteren. NLP wordt al gebruikt in chatbots, virtuele assistenten en zelfs spraakherkenningssystemen.

MarketsandMarkets verwacht dat de wereldwijde markt voor natuurlijke taalverwerking naar verwachting zal groeien USD 10.2 miljard in 2020 naar USD 26.4 miljard tegen 2025, tegen een CAGR van 21.5%.

NLP wordt steeds belangrijker naarmate meer bedrijven AI en machine learning-technologieën willen gebruiken om de klantenservice te verbeteren, processen te automatiseren en inzichten uit gegevens te halen.

De groeiende vraag naar NLP-oplossingen stimuleert de groei van de NLP-markt.

Zo kondigde Amazon onlangs de lancering aan van Amazon Comprehend Medical, een NLP-dienst die het voor zorginstellingen gemakkelijker maakt om relevante informatie uit ongestructureerde medische tekst te halen.

6. Aanbevelingssystemen

Aanbevelingssystemen zijn AI-algoritmen die gebruikersgegevens analyseren om producten, diensten of inhoud voor te stellen waarin de gebruiker mogelijk geïnteresseerd is.

Aanbevelingssystemen worden al gebruikt door e-commercesites, streamingdiensten en socialemediaplatforms.

Volgens Zion Market Research zal de wereldwijde markt voor aanbevelingsmotoren naar verwachting groeien USD 3.6 miljard in 2020 naar USD 11.1 miljard tegen 2026, om a CAGR van 20.9%.

Naarmate aanbevelingssystemen steeds beter worden, worden ze steeds belangrijker voor bedrijven om concurrerend te blijven in het digitale tijdperk.

Door kooppatronen, voorkeuren en interesses van klanten te analyseren, kunnen aanbevelingssystemen gepersonaliseerde en gerichte aanbevelingen doen die de betrokkenheid en conversiepercentages verhogen.

Het aanbevelingssysteem 'vaak samen gekocht' van Amazon is bijvoorbeeld ontworpen om klanten artikelen voor te stellen waarin ze mogelijk geïnteresseerd zijn op basis van hun eerdere aankopen.

7. Voorspellende analyses

Voorspellende analyses zijn het gebruik van AI-algoritmen om gegevens te analyseren en voorspellingen te doen over toekomstige gebeurtenissen. Voorspellende analyses worden al gebruikt in sectoren als de gezondheidszorg, financiën en marketing.

Ongeveer 19.5% wordt naar verwachting de CAGR voor de wereldwijde markt voor voorspellende analyses tegen 2027, vanaf USD 7.2 miljard in 2020.

Om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, wenden bedrijven zich steeds meer tot voorspellende analyses om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, zoals het voorspellen van de vraag, het voorspellen van klantgedrag en het optimaliseren van marketingcampagnes.

Voorspellende analyses kunnen bedrijven helpen operationele efficiëntie te verbeteren, inkomsten te verhogen en kosten te verlagen.

Bovendien stimuleren de groeiende beschikbaarheid van gegevens en de toenemende verfijning van AI-technologieën de groei van de markt voor voorspellende analyses.

Voorspellende analyses zijn als een superkracht, waardoor bedrijven snel en nauwkeurig beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Net als superhelden, hoe meer gegevens en tools beschikbaar zijn, hoe krachtiger voorspellende analyses worden.

8. Spraakherkenning

Spraakherkenning is het gebied van AI dat zich bezighoudt met het mogelijk maken van machines om menselijke spraak te herkennen en te interpreteren. Spraakherkenning wordt al gebruikt in virtuele assistenten, slimme luidsprekers en dicteersoftware.

Volgens MarketsandMarkets zal de wereldwijde markt voor spraak- en spraakherkenning naar verwachting groeien USD 7.5 miljard in 2020 naar USD 27.16 miljard tegen 2026, om a CAGR van 23.0%.

Spraakherkenning

De technologie wordt gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de gezondheidszorg, de auto-industrie, de consument en het bedrijfsleven. Het wordt ook steeds populairder in het onderwijs, omdat het helpt om leren interactiever en boeiender te maken.

Het gebruik van spraakherkenningstechnologie in de klas heeft studenten bijvoorbeeld in staat gesteld om te oefenen met het spreken in een vreemde taal en direct feedback te krijgen op hun uitspraak.

9. Diep leren

Diep leren is een deelgebied van AI dat zich bezighoudt met het mogelijk maken van machines om te leren en te verbeteren door ervaring, zonder expliciet geprogrammeerd te zijn.

Deep learning wordt al gebruikt in sectoren als de gezondheidszorg, financiën en transport.

Volgens MarketsandMarkets zal de wereldwijde deep learning-markt naar verwachting groeien USD 2.9 miljard in 2020 naar USD 17.2 miljard tegen 2025, om a CAGR van 42.7%.

Deze groei wordt grotendeels gedreven door de toenemende vraag naar AI-oplossingen en de groeiende behoefte aan real-time data-analyse.

Bovendien wordt verwacht dat de opkomst van 5G-netwerken de marktgroei verder zal versnellen.

Op deep learning gebaseerde oplossingen voor de gezondheidszorg worden bijvoorbeeld gebruikt om ziekten te diagnosticeren zoals kanker, alzheimer en parkinson, En onregelmatigheden in röntgenfoto's en MRI-scans detecteren.

10. Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is een technologie waarmee machines menselijke gezichten kunnen herkennen en identificeren. Gezichtsherkenning wordt al gebruikt in beveiliging, marketing en zelfs in de gezondheidszorg.

Volgens MarketsandMarkets zal de wereldwijde markt voor gezichtsherkenning naar verwachting groeien USD 3.2 miljard in 2020 naar USD 8.5 miljard tegen 2025, om a CAGR van 21.3%.

Deze groei wordt toegeschreven aan de toenemende vraag naar gezichtsherkenningstechnologie in verschillende sectoren en aan de groeiende acceptatie ervan in de vorm van biometrische toegangscontrole- en bewakingssystemen.

Gezichtsherkenning

Bovendien is het toenemende gebruik van gezichtsherkenningstechnologie bij wetshandhaving een sleutelfactor die de markt aanstuurt.

Bijvoorbeeld, de Britse Metropolitan Police Service maakt gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om gezochte personen in drukke gebieden te identificeren om de misdaad terug te dringen.

11. Edge computing

Edge computing is een technologie waarmee de verwerking en analyse van gegevens lokaal op het apparaat kan worden uitgevoerd in plaats van op een gecentraliseerde server.

Edge computing wordt al gebruikt in sectoren als de gezondheidszorg, productie en transport.

Volgens MarketsandMarkets zal de wereldwijde edge computing-markt naar verwachting groeien USD 3.6 miljard in 2020 naar USD 15.7 miljard tegen 2025, om a CAGR van 34.1%.

Deze groei wordt gedreven door de behoefte aan real-time data-analyse, toegenomen acceptatie van IoT-apparaten en de behoefte aan lage latentie en hoge bandbreedte.

Edge computing zal naar verwachting een revolutie teweegbrengen in de manier waarop gegevens worden verwerkt en geanalyseerd.

In de gezondheidszorg kan edge computing bijvoorbeeld worden gebruikt om afwijkingen in medische beelden te detecteren, waardoor artsen ziekten in realtime kunnen diagnosticeren en sneller medische zorg kunnen bieden.

12. Versterkend leren

Versterkend leren is een deelgebied van AI dat zich bezighoudt met het in staat stellen van machines om te leren van feedback en hun besluitvormingsvermogen te verbeteren.

Versterkend leren wordt al gebruikt in sectoren zoals gaming, robotica en financiën.

Volgens MarketsandMarkets zal de wereldwijde markt voor versterkend leren naar verwachting groeien USD 303 miljoen in 2020 naar USD 9.9 miljard tegen 2025, om a CAGR van 75.8%.

Deze snelle groei is te danken aan de toenemende vraag naar automatisering en innovatieve op AI gebaseerde oplossingen in verschillende sectoren.

Versterking leren

Reinforcement learning zal naar verwachting de komende jaren steeds vaker worden ingezet om slimmere, efficiëntere systemen en processen te creëren.

Amazon heeft bijvoorbeeld versterkend leren gebruikt voor taken zoals het optimaliseren van de supply chain-activiteiten en prijsbeslissingen.

13. Verklaarbare AI

Explainable AI is een technologie die de interpretatie van AI-beslissingen en -output mogelijk maakt op een manier die voor mensen gemakkelijk te begrijpen is.

Explainable AI wordt steeds belangrijker naarmate AI wordt geïntegreerd in kritieke besluitvormingsprocessen.

Think MarketsandMarkets, zal de wereldwijde verklaarbare AI-markt naar verwachting groeien USD 1.7 miljard in 2020 naar USD 4.5 miljard tegen 2025, om a CAGR van 21.7%.

Deze groei wordt grotendeels toegeschreven aan de toenemende aandacht voor transparantie en vertrouwen in AI-gestuurde beslissingen, evenals de noodzaak om te voldoen aan verschillende regelgeving met betrekking tot verklaarbare AI.

De toenemende vraag naar AI-compatibele toepassingen in verschillende branches stimuleert ook de groei van de verklaarbare AI-markt.

Zo zal de op AI gebaseerde zorgmarkt naar verwachting fors groeien door het toenemende gebruik van verklaarbare AI in de medische sector.

14. Federaal leren

Federated learning is een techniek die het trainen van machine learning modellen op gedecentraliseerde gegevensbronnen zonder de gegevensprivacy in gevaar te brengen.

Federated learning wordt steeds belangrijker naarmate er meer gegevens worden gegenereerd door IoT-apparaten en andere bronnen.

Volgens MarketsandMarkets zal de wereldwijde gefedereerde leermarkt naar verwachting groeien USD 117 miljoen in 2020 naar USD 831 miljoen tegen 2025, om a CAGR van 47.8%.

Deze technologie wint terrein bij grote technologiebedrijven zoals Google, Microsoft en Apple. De toenemende vraag naar gegevensprivacy en -beveiliging stimuleert de groei van de gefedereerde leermarkt.

Learning

Google heeft bijvoorbeeld een AI-gebaseerd gefedereerd leersysteem ontwikkeld om spraakherkenning op mobiele apparaten te verbeteren, waarbij gegevens van het apparaat zelf worden gebruikt om de nauwkeurigheid te verbeteren en de gegevens die naar de cloud worden teruggestuurd, worden geminimaliseerd.

15. AI-ethiek

AI-ethiek is een vakgebied dat zich bezighoudt met de ethische overwegingen rond de ontwikkeling en het gebruik van AI.

Naarmate AI in meer aspecten van ons leven wordt geïntegreerd, wordt het steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat het op een ethische en verantwoorde manier wordt gebruikt.

Een rapport van Geallieerd marktonderzoek schat dat de wereldwijde AI-ethiekmarkt zal bereiken USD 1.3 miljard tegen 2025, op een compound jaarlijkse groei van 52.6%.

AI-ethiek zal steeds relevanter worden voor bedrijven en overheden naarmate de technologie breder wordt ingezet. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun AI-systemen op een ethische manier worden gebouwd en gebruikt.

Overheden moeten ook beleid en regelgeving opstellen om het ethische gebruik van AI te waarborgen. Bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG) bevat bepalingen met betrekking tot AI om de privacy van gebruikers te waarborgen.

Quick Links:

Conclusie: nieuwste AI-technologieën 2024

Kortom, AI transformeert in hoog tempo ons dagelijks leven en heeft invloed op verschillende industrieën. Deze 15 AI-technologieën zijn slechts enkele voorbeelden van de innovaties die onze toekomst vormgeven.

Het is belangrijk om overweeg de impact van deze technologieën op de samenleving en zorg ervoor dat ze op een ethische en verantwoorde manier worden ontwikkeld en gebruikt.

Naarmate AI blijft evolueren, zal het ongetwijfeld nieuwe kansen en uitdagingen met zich meebrengen, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat we de kracht ervan benutten voor de verbetering van de mensheid. We kunnen er maar beter voor zorgen dat we geen robotapocalyps creëren!

Al met al zorgen AI-technologieën voor een revolutie in ons leven en de verwachting is dat de wereldwijde markt voor AI de komende jaren snel zal blijven groeien.

Het is een spannende tijd voor AI en we kunnen de komende jaren nog veel meer innovaties en doorbraken in het veld verwachten.

De wereldwijde markt voor AI zal naar verwachting bijna de moeite waard zijn twee biljoen dollar tegen 2030, omhoog van de huidige waarde van rond 100 miljard dollar.

Terwijl we deze nieuwe technologieën omarmen, is het belangrijk om te onthouden dat ze niet zonder risico's en uitdagingen zijn.

Het is aan ons om ervoor te zorgen dat ze worden ontwikkeld en gebruikt op een manier die de samenleving als geheel ten goede komt en tegelijkertijd de potentiële risico's en nadelen minimaliseert.

Hoewel het belangrijk is om ons bewust te zijn van de risico's en uitdagingen die gepaard gaan met nieuwe technologieën, moeten we ook niet vergeten dat ze het potentieel hebben om veel goeds voor de samenleving te brengen.

Nieuwe technologieën kunnen ons bijvoorbeeld helpen om gemakkelijker en efficiënter te communiceren, contact te maken met anderen over de hele wereld en toegang te krijgen tot informatie en bronnen die ons leven kunnen verbeteren.

Naarmate AI zich blijft ontwikkelen, kunnen we verdere vooruitgang verwachten op gebieden als gezondheidszorg, transport, financiën en vele andere.

Het potentieel van AI om onze wereld te transformeren is grenzeloos, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat we het op een verantwoorde en ethische manier gebruiken, om een ​​betere wereld voor onszelf en voor toekomstige generaties te creëren.

Zoals de beroemde natuurkundige Stephen Hawking ooit schreef: “Succes bij het creëren van AI zou de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis zijn. Helaas kan het ook de laatste zijn, tenzij we leren hoe we de risico's kunnen vermijden."

Andy Thompson
Deze auteur is geverifieerd op BloggersIdeas.com

Andy Thompson is al heel lang freelanceschrijver. Ze is senior analist op het gebied van SEO en contentmarketing bij Digiexe, een digitaal marketingbureau gespecialiseerd in content- en datagedreven SEO. Ze heeft ook meer dan zeven jaar ervaring in digitale marketing en affiliate marketing. Ze deelt graag haar kennis in een breed scala van domeinen, variërend van e-commerce, startups, social media marketing, online geld verdienen, affiliate marketing tot human capital management en nog veel meer. Ze heeft geschreven voor verschillende gezaghebbende blogs over SEO, Make Money Online en digitale marketing ImageStation.

Openbaarmaking van aangeslotenen: In volledige transparantie - sommige van de links op onze website zijn gelieerde links, als u ze gebruikt om een ​​aankoop te doen, verdienen we een commissie zonder extra kosten voor u (geen enkele!).

Reacties (1)

  1. Uitstekende samenvatting van de meest recente AI-innovaties! Interessant om te zien hoe AI een aantal industrieën transformeert. Het heeft een enorm potentieel, maar om de zaken in de toekomst te verbeteren moet de ethiek de groei ervan sturen. Goed gedaan voor het aanpakken van de verscheidenheid aan toepassingen en de noodzaak van verantwoord gebruik. Anticiperend op aanvullende updates over de voortgang van AI!

Laat een bericht achter